הפטרה למועדים

הפטרה יום א של ראש השנה

הפטרה יום ב של ראש השנה

הפטרת שבת וראש חודש

הפטרת שבת שובה

הפטרת שחרית של יום כיפור

הפטרת מנחה של יום כיפור

הפטרת יום א של סוכות

הפטרת שבת חול המועד סוכות

הפטרת שמחת תורה

הפטרת שבת ראשונה של חנוכה

הפטרה שבת שניה של חנוכה

הפטרת פרשת שקלים

הפטרת פרשת זכור

הפטרת פרשת החודש

הפטרה פרשת פרה

הפטרה שבת הגדול

הפטרה יום טוב א של פסח

הפטרת שבת חול המועד

הפטרת שביעי חול המועד פסח

הפטרת יום טוב של שבועות

שלוש-דפורענות א -דברי-ירמיהו שמעו חזון

הפטרת שחרית לתישעה באב

הפטרת מנחה לתשעה באב

הפטרת מחר חודש