לילי תשעה באב

קינות ערב ט' באב

דברי נביאים

לו ישקלו

לפדות עם דל

שנה בשנה

יונה ניכאבה

שימעו והאזינו

את אויבך

יום כמו נד

עד אין צבי

אשחר עדתי

הלנופלים תקומה

נלאה להילל.

היכל ד

יום נילחמו בי

כל אהלה

בורא עד הנה

קינות לליל ט' באב

למי אבכה

אקרא בבכיה רבה

אלילה אלכה

קינות ערבית שאחרי איכה:

בליל זה יבכיון.

יעל זה היה דווה

אוי כי ירד אש

זכור ה'

אליכם עדה קדושה.

אוי כי קנה

אני הגבר אקונן

עורה נא ימינך

על היכלי