מנחה לט' באב

ארץ הקדושה

ארץ חפץ

קריאה למנחה
ויחל משה

הפטרה שובה ישראל