משלי

חלק א - פרקים:א-ד

חלק ב - פרקים:ה-ז

חלק ג-פרקים:ח-י

חלק ד-פרקים:יא-יג

חלק ה - פרקים:יד

חלק ו-פרקים;יז-יט

חלק ז - פרקים:כ-כב

חלק ח - פרקים:כג-כה

חלק ט - פרקים:כו-כח

חלק י - פרקים כט