שחרית ל- ט' באב

הפרשה מחולקת לשבעה עליות לתורה  ולאחר שמסיימים את קריאת השביעי חוזרים על חלק מתוך העלייה השביעית שנקרא מפטיר

קריאה לשחרית-כי תוליד בנים

הפטרה-אסף אסיפם נאם ד'

אפתח פי להודות

אריה שאג

וארץ שפל רומי

בחודש חמישי

דוק וחוג

שכינה צועקת

בחודש החמישי יעצו

דממו שרפים

מזמור לאסף

עד מתי

איכה צאן

שאי קינה

גרושים מבית

אין נוי שרד

אש תוקד בקירבי

אלי עדתי

איך ידידות נפש

שכורה ולא מיין

יום אכפי

בת עמי תייליל

איך נוי

אבכה ועל שוד

יהודה וישראל